Kroz godine kontinuiranog rasta i razvoja poslovne aktivnosti kompanije, neminovno su se dešavale promene u poslovnom okruženju, promene u procenjenom potencijalu tržišta, njegovoj segmentiranosti, stepenu likvidnosti, nivou tehnologije, primeni novih trendova i dizajnerskih pravaca, kvalitetu servisa.

Imajući u vidu okolnosti, menadžment kompanije je usmeravao odluke u pravcu diversifikacije celokupnog poslovanja sa krajnjim ciljem redistribucije visokih rizika. U tom smislu formirane su posebne poslovne jedinice koje su funkcionalno razdvojene, nazivamo ih Disributivni Centri, a partikularno svaki od njih nudi tržištu podjenako izdiferenciran output:

U svakom od DC postoji:

Proizvodnja, trgovina, usluge

Sve vrste pločastih materijala, kant trake i lepkovi, okov za nameštaj

Veleprodaja, maloprodaja, uskoro i web prodaja

Uvoz, izvoz, domaće transakcije

Repromaterijal, poluproizvod, gotov proizvod

Ovakav pravac razvoja determinisan je i željom da se maksimizuje kvalitet servisa koji nudimo klijentima, sa krajnjim ciljem plasmana: BILO KOJI ARTIKAL IZ ASORTIMANA, U ROKU 48H, U BILO KOJU TAČKU NACIONALNOG TRŽIŠTA. Zbog toga je i planirana regionalna lociranost DC:

Ivanjica

Kragujevac

Beograd

Distributivni Centar Ivanjica

 • Tis d.o.o. Ivanjica
 • Šume bb
 • Tel: +381 32 651 922 | +381 32 651 923 | +381 32 651 927
 • Fax: +381 32 660 121
 • office@tis.rs

Distributivni Centar Nova Pazova

Tis-NovaPazova-DC3
 • Tis d.o.o. ogranak Nova Pazova
 •  Vojački put 20, Vojka, Stara Pazova, Srbija
 • Tel: +381 22 327 008 | +381 22 327 008
 • Fax: +381 22 327 011
 • pazova@tis.rs

Distributivni Centar Jelovica

2
 • Tis – Jelovica d.o.o.
 • Industrijska zona Petrovac, 34000 Kragujevac, Kanicova bb
 • Tel: +381 34 333 400
 • Fax: +381 34 333 400
 • ofice@tis-jelovica.rs

Izložbeni Prostor - MP Pazova

Tis-MP-Pazova-Salon-4-1024x685
 • Tis d.o.o. Nova Pazova
 •  Vojački put 20, Vojka, Stara Pazova, Srbija
 • Tel: +381 22 327 111
 • Fax: +381 22 327 333
 • mp.pazova@tis.rs

Izložbeni Prostor - MP Ivanjica

DSC_7848
 • Tis d.o.o. Ivanjica
 • Šume bb, Prodajni objekat br.1, 32250 Ivanjica
 • Tel: +381 32 651 860
 • office@tis.rs