O nama

Firma TIS d.o.o. osnovana je 1993 godine sa sedištem u Ivanjici, a osnovna delatnost bila je proizvodnja i promet rezane građe.Težak i neizvestan privredni ambijent u tom periodu uzrokovao je česte dopune osnovne delatnosti u cilju uspostavljanja viših poslovnih performansi. Na taj način, tri godine kasnije, trgovina pločastim materijalima za proizvodnju nameštaja postaje centralna tačka podizanja poslovne aktivnosti. U svom daljem razvoju firma pored trgovine širokom paletom repromaterijala za proizvodnju nameštaja, svoju delatnost širi i kroz pružanje usluga ali i kroz proizvodnju poluproizvoda i gotovog nameštaja. Danas je TIS d.o.o. Ivanjica, jedna od najreferentnijih firmi u oblasti materijala za pločasti nameštaj.

null

Vizija

Biti najbolji u oblasti trgovine u regionu, biti standard i merilo kvaliteta i profesionalnosti u svim segmentima poslovanja- kupcima prvi izbor pri kupovini, zaposlenima poželjan poslodavac, poslovnim subjektima pouzdan partner i društveno odgovorna kompanija. Vrednosti na kojima temeljimo naš uspeh su kvalitet, poverenje, inovativnost i razumevanje potreba naših kupaca.

null

Misija

Naša je misija da pružimo svakom kupcu najbolju vrednost za novac koji daje, kroz vrhunsku uslugu i zadovoljstvo kupovine i pažljivo odabran asortiman roba i usluga sa naglaskom na kvalitet.

Ekologija

Tis je sinonim za odgovoran odnos prema drvetu kao sirovini. Po uzoru na prirodu, naši procesi su organizovani u ciklusima kojima čuvamo resurse.

Inovacije

Sa skoro 20 godina iskustva u proizvodnji pločastih materijala posedujemo veliko znanje o drvetu kao podlozi za razvoj inovacija.

Međuljudski odnosi

Profesionalna selekcija, ispunjavanje svih preuzetih obaveza i mogućnost stalnog napredovanja jesu preduslov izgradnje i održavanja dugoročnih i kvalitetnih relacija.

Istorijat

timeline_pre_loader

1993.

Osnivanje firme Tis d.o.o.

1998.

Otpočinje sa radom veleprodajno skladište i maloprodajni objekat locirani u Požarevcu

2001.

Otvoreno centralno veleprodajno skladište i poslovna zgrada u Ivanjici.

2002.

Otvoren maloprodajni objekat u Ivanjici, TIS d.o.o.-Kuća nameštaja, Ivanjica.

2003.

Osnovana ćerka firma MATIS d.o.o. za serijsku proizvodnju nameštaja.

2004.

Zatvoren poslovni centar TIS d.o.o. u Požarevcu.

2006.

Uspostavljen subdistributivni partnerski odnos za tržište Južne Srbije sa firmom Unistil d.o.o., Niš.

2008.

Izgrađen i stavljen u upotebu magacinski prostor u Kragujevcu.

2009.

Otvoren maloprodajni objekat u Beogradu, TIS d.o.o.-Prodavnica 2, Batajnica.

2011.

Otvoren maloprodajni objekat u Kragujevcu, TIS-Jelovica d.o.o., Kragujevac.

2012.

Otpočeo sa radom poslovno-distributivni centar TIS d.o.o., Nova Pazova.

2015.

Zatvoren maloprodajni objekat u Batajnici.

2016.

Otpočeo sa radom izložbeni salon, maloprodajni objekat i savremeni proizvodni pogon TIS -Nova Pazova.

2019.

Prošireni kapaciteti skladišta u Novoj Pazovi, maloprodajnog objekta i osavremenjen proizvodni pogon TIS -Nova Pazova.

2020.

Izgradnja novog distributivnog centra u Ivanjici, otpočeo sa radom novi b2b portal za online poručivanje.

2020.

Otpočela sa radom nova firma u Crnoj Gori.

Razvoj

Sistematski i gradualni pristup razvoju firme značio je pažljiv, adekvatan i pravovremen izbor investicionih aktivnosti kao odgovor na prepoznate tržišne šanse. Rezulat je pretočen u firmu TIS d.o.o.Ivanjica koja predstavlja regionalno koncipiran format visokih logističkih, komercijalno-finansijskih i inovativnih standarda. Permanentno unapređivanje postojećih i postizanje novih sposobnosti su karakter osnovnih težnji firme. Upoznavanje i uvođenje novog, modernijeg efikasnijeg jeste naš najveći izazov i motiv.

Kvalitet

Na samom početku smo shvatili da kvalitet onoga što mi želimo da pružimo zavisi od kvaliteta svakog pojedinačnog elementa koji učestvuje u kreiranju proizvoda ili usluge koji nudimo, kao i njihovog međusobnog odnosa. Zbog toga je visok nivo kvaliteta osnovni kriterijum kod izbora proizvoda, osnovnog sredstva, selekcije ljudi, edukativnog programa, marketing alata. Ali ne samo eksterno, firma TIS d.o.o. je i interno okrenuta kvalitetu. Ona politiku kvaliteta uspostavlja, primenjuje i održava u skladu sa zahtevima standard ISO 9001:2015

Danas potrošači sve više tragaju za proizvodima koji su proizvedeni u skladu sa ekološkim i društvenim kriterijumima. FSC™ sertifikat  koji posedujemo garancija je da drvo do krajnjeg korisnika dolazi strogo praćenim lancem: od sertifikovane šume, preko obrade i proizvodnje. FSC™ je najviši nivo osiguranja kvaliteta u šumarstvu, drvnoj industriji i industriji papira, koji u svojoj strukturi sadrži niz zahteva iz oblasti kvaliteta, socijalne sfere i ekologije i stoga smo veoma ponosni što smo kao kompanija nosilac pomenutog sertifikata